Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
06/KH/TU 25/02/2016 Về việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 25/8/2011 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015.
Còn hiệu lực
31/CT-TU 16/09/2015 Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Còn hiệu lực
30/CT-TU 27/04/2015 Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
941/TB-TU 06/04/2015 Thông báo Kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình số 02 của Thành ủy, quý I/2015.
Còn hiệu lực
932/CV/TU 20/03/2015 Về việc chỉ đạo, kiểm tra, rà soát công tác thay thế cây xanh đô thị.
Còn hiệu lực

Tổng số : 25 văn bản / 3 trang

Trang :