Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
629/UBND-KT 09/02/2018 Về việc triển khai cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
758/QĐ-UBND 09/02/2018 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố năm 2018.
Còn hiệu lực
608/UBND-THCB 08/02/2018 Về việc khai thác, sử dụng Công báo điện tử.
Còn hiệu lực
714/QĐ-UBND 07/02/2018 Về việc sáp nhập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Thành phố trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ vào Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.
Còn hiệu lực
130/TB-UBND 06/02/2018 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về việc tiếp tục mở rộng không gian đi bộ trong Khu vực phố cổ Hà Nội.
Còn hiệu lực
40/KH-UBND 05/02/2018 Kế hoạch tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Còn hiệu lực
659/QĐ-UBND 05/02/2018 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
645/QĐ-UBND 05/02/2018 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân thanh niên xung phong đã từ trần.
Còn hiệu lực
644/QĐ-UBND 05/02/2018 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.
Còn hiệu lực
536/UBND-KH&ĐT 05/02/2018 Về việc triển khai giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3357 văn bản / 336 trang

Trang :