Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
992/QĐ-UBND 02/03/2018 Phê duyệt và ban hành Quy chế tuyển chọn và nhiệm vụ thiết kế kiến trúc cầu Tứ Liên.
Còn hiệu lực
821/UBND-KH&ĐT 02/03/2018 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
995/QĐ-UBND 02/03/2018 Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2018.
Còn hiệu lực
55/KH-UBND 02/03/2018 Kế hoạch phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
972/QĐ-UBND 02/03/2018 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018 (HOMC 2018).
Còn hiệu lực
53/KH-UBND 02/03/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 01/9/2017 của Thành ủy, các nghị quyết số 97/NQ-CP, 98/NQ-CP và 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Còn hiệu lực
54/KH-UBND 02/03/2018 Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả phối hợp, liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực người có công trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
966/QĐ-UBND 01/03/2018 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án thí điểm Khu nhà ở xã hội Thành phố kết nối xanh - "Green Link city". Địa điểm: xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
964/QĐ-UBND 01/03/2018 Về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
803/UBND-KGVX 01/03/2018 Về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3357 văn bản / 336 trang

Trang :