Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
17/KH-UBND 13/01/2015 Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
01/CT-UBND 13/01/2015 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
16/KH-UBND 13/01/2015 Kế hoạch thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế.
Còn hiệu lực
154/QĐ-BCĐ 13/01/2015 Về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động- Phòng cháy chống cháy nổ.
Còn hiệu lực
149/QĐ-UBND 13/01/2015 Về việc bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận, theo dõi chuẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấn tâm lý cho người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số I, II, III và số V trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Còn hiệu lực
08/TB-VP 12/01/2015 Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại cuộc họp về công tác bàn giao, tiếp nhận, quản lý, duy tu, duy trì, sắp xếp, tổ chức giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân, đường 5 kéo dài, một số nút giao thông trọng điểm và đường từ cầu Long Biên - Bác Cổ - cầu Vĩnh Tuy.
Còn hiệu lực
15/KH-UBND 12/01/2015 Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
121/QĐ-UBND 12/01/2015 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013.
Còn hiệu lực
150/QĐ-UBND 12/01/2015 Về việc Phê duyệt Đề án "Bổ sung nhiệm vụ quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấn tâm lý cho người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số I, II, III và số V trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội".
Còn hiệu lực
111/QĐ-UBND 12/01/2015 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3357 văn bản / 336 trang

Trang :