Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1258/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1763/VP-KGVX 13/03/2018 Về việc thực hiện Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Còn hiệu lực
63/KH-UBND 13/03/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
1256/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội và Ban An toàn giao thông quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1268/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội.
Còn hiệu lực
1267/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội.
Còn hiệu lực
1266/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội.
Còn hiệu lực
1265/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.
Còn hiệu lực
1264/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống nhất.
Còn hiệu lực
1121/QĐ-UBND 12/03/2018 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Trường Đại học Đại Nam, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: các phường Phú Lương, Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3357 văn bản / 336 trang

Trang :