Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1267/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội.
Còn hiệu lực
1266/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội.
Còn hiệu lực
1265/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.
Còn hiệu lực
1264/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống nhất.
Còn hiệu lực
1121/QĐ-UBND 12/03/2018 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Trường Đại học Đại Nam, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: các phường Phú Lương, Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1123/QĐ-UBND 12/03/2018 Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ phối hợp với nhóm các Thành phố dẫn đầu về ứng phó biến đổi khí hậu (C40) thu thập số liệu phục vụ công tác kiểm kê khí nhà kính và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
61/KH-UBND 12/03/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2018.
Còn hiệu lực
58/KH-UBND 09/03/2018 Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.
Còn hiệu lực
59/KH-UBND 09/03/2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
57/KH-UBND 09/03/2018 Kế hoạch tổ chức giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3342 văn bản / 335 trang

Trang :