Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
7258/QĐ-UBND 19/10/2017 Về việc phê duyệt danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố và danh mục cải tạo, sửa chữa công trình hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Thành phố năm 2018.
Còn hiệu lực
7242/QĐ-UBND 18/10/2017 Về việc Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở và cơ quan nganh Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội và Tổ Công tác giúp việc Hội đồng, triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính.
Còn hiệu lực
219/KH-HĐ 18/10/2017 Kế hoạch triển khai thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.
Còn hiệu lực
5204/UBND-KGVX 18/10/2017 Về việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố đến năm 2020.
Còn hiệu lực
7232/QĐ-UBND 17/10/2017 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vân Đình trực thuộc Sở Y tế.
Còn hiệu lực
5178/UBND-KT 17/10/2017 Về việc đôn đốc thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2018.
Còn hiệu lực
7190/QĐ-UBND 16/10/2017 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai, tại các ô đất ký hiệu KT1, RT (phần Quy hoạch sử dụng đất). Địa điểm: Tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất và các xã Sài Sơn, Yên Sơn, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7202/QĐ-UBND 16/10/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
218/KH-UBND 16/10/2017 Kế hoạch triển khai hoạt động tham gia các sự kiện do VCCI tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng (tháng 11 năm 2017).
Còn hiệu lực
5079/UBND-ĐT 16/10/2017 Về việc chấn chỉnh công tác thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2966 văn bản / 297 trang

Trang :