Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
8834/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8833/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Phú Thịnh thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8832/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8830/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8829/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6512/UBND-KT 21/12/2017 Về việc tăng cường công tác chỉ đạo chuẩn bị điều kiện phục vụ sản xuất vụ Xuân 2018 và phòng chống rét cho gia súc.
Còn hiệu lực
8831/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Liên Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8825/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc công nhận kết quả kiểm tra sát hạch tuyển dụng công chức năm 2017.
Còn hiệu lực
6503/UBND-KT 21/12/2017 Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế thương mại: Mạng lưới các nhà công nghiệp chế tạo Hà Nội 2018.
Còn hiệu lực
8813/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3214 văn bản / 322 trang

Trang :