Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
67/KH-UBND 14/03/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018).
Còn hiệu lực
66/KH-BCĐ 14/03/2018 Kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo Phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
1021/UBND-KGVX 14/03/2018 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch mùa hè và Lễ hội năm 2018.
Còn hiệu lực
1285/QĐ-UBND 14/03/2018 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1292/QĐ-UBND 14/03/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030.
Còn hiệu lực
1258/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1763/VP-KGVX 13/03/2018 Về việc thực hiện Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Còn hiệu lực
63/KH-UBND 13/03/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
1256/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội và Ban An toàn giao thông quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1268/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3423 văn bản / 343 trang

Trang :