Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
253/KH-UBND 26/12/2017 Kế hoạch công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
250/KH-UBND 25/12/2017 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.
Còn hiệu lực
8899/QĐ-UBND 25/12/2017 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8908/QĐ-UBND 25/12/2017 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8886/QĐ-UBND 25/12/2017 Về việc công nhận danh hiệu "Làng nghề" Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
251/KH-UBND 25/12/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.
Còn hiệu lực
248/KH-UBND 22/12/2017 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
8843/QĐ-UBND 22/12/2017 Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các ô đất HH1, HH2, CT2, CT3 và CT6A, thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I. Địa điểm: xã Tân Triều - huyện Thanh Trì; phường Đại Kim - quận Hoàng Mai; phường Hạ Đình-quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8841/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8836/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3214 văn bản / 322 trang

Trang :