Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
04/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.
Còn hiệu lực
03/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
01/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
02/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.
Còn hiệu lực
40/QĐ-UBND 03/01/2018 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực
41/QĐ-UBND 03/01/2018 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực
38/QĐ-UBND 03/01/2018 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực
37/QĐ-UBND 03/01/2018 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.
Còn hiệu lực
32/QĐ-UBND 03/01/2018 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
31/QĐ-UBND 03/01/2018 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3214 văn bản / 322 trang

Trang :