Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5861/UBND-KT 20/11/2017 Về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị gặp mặt tại đại biểu doanh nhân, nghệ nhân tiêu biểu Thủ đô năm 2017.
Còn hiệu lực
5820/UBND-KT 16/11/2017 Về việc tăng cường ứng dụng khóa học và công nghệ, xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại các địa phương trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
5782/UBND-KT 14/11/2017 Về việc tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Còn hiệu lực
5773/UBND-KGVX 14/11/2017 Về việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiệm ma túy trong tình hình mới.
Còn hiệu lực
5746/UBND-KT 13/11/2017 Về việc bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020.
Còn hiệu lực
5659/UBND-KT 09/11/2017 Về việc triển khai Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Còn hiệu lực
5571/UBND-NC 06/11/2017 Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
Còn hiệu lực
5556/UBND-KT 03/11/2017 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5557/UBND-ĐT 03/11/2017 Về việc rà soát tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực
5462/UBND-KGVX 31/10/2017 Về việc tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thu chi, dạy thêm, học thêm.
Còn hiệu lực

Tổng số : 501 văn bản / 51 trang

Trang :