Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
18/KH-UBND 18/01/2018 Kế hoạch triển khai "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2018 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
17/KH-UBND 17/01/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người" đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
16/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
14/KH-UBND 15/01/2018 Kế hoạch thực hiện Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
Còn hiệu lực
12/KH-UBND 10/01/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 88 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và Chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất.
Còn hiệu lực
07/KH-UBND 05/01/2018 Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng giai đoạn 2018-2020.
Còn hiệu lực
06/KH-UBND 04/01/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án Thông tin và Tuyên truyền Hội nghị thường niên lần thứ 26, Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF).
Còn hiệu lực
04/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.
Còn hiệu lực
03/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
01/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực

Tổng số : 502 văn bản / 51 trang

Trang :