Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
91/KH-UBND 16/04/2018 Về việc triển khai Kế hoạch số 73-KH-TU ngày 27/01/2018 của Thánh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"
Còn hiệu lực
90/KH-UBND 16/04/2018 Kế hoạch công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Còn hiệu lực
89/KH-UBND 16/04/2018 Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
87/KH-UBND 11/04/2018 Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
84/KH-UBND 09/04/2018 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố năm 2018.
Còn hiệu lực
81/KH-BVĐTC 05/04/2018 Kế hoạch vận động tài chính, hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2018.
Còn hiệu lực
82/KH-UBND 05/04/2018 Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2018.
Còn hiệu lực
83/KH-UBND 05/04/2018 Kế hoạch phát triển hoạt động logistics trên địa bàn Thành phố năm 2018.
Còn hiệu lực
79/KH-HĐPH 02/04/2018 Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 và Quý I/2018.
Còn hiệu lực
78/KH-UBND 30/03/2018 Kế hoạch triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 2018.
Còn hiệu lực

Tổng số : 554 văn bản / 56 trang

Trang :