Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
7172/QĐ-UBND 13/10/2017 Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch, xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
216/KH-UBND 09/10/2017 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4892/UBND-NC 06/10/2017 Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
Còn hiệu lực
4870/UBND-NC 05/10/2017 Về việc triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.
Còn hiệu lực
6931/QĐ-UBND 05/10/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Luật gia thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6902/QĐ-UBND 04/10/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4793/UBND-NC 02/10/2017 Về việc phối hợp thực hiện Đề án Xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Còn hiệu lực
6788/QĐ-UBND 29/09/2017 Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về chấp hành quy định của pháp luật việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6720/QĐ-UBND 26/09/2017 Về việc kiện toàn Hội đồng xét bổ nhiệm Thanh tra viên Thành phố.
Còn hiệu lực
4691/UBND-NC 25/09/2017 Về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Còn hiệu lực

Tổng số : 604 văn bản / 61 trang

Trang :