Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5591/QĐ-UBND 15/08/2017 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Cải thiện môi trường giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tại Hà Nội" do tổ chức Angels' Haven/Hàn Quốc tài trợ.
Còn hiệu lực
5579/QĐ-UBND 14/08/2017 Về việc điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đông Mỹ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Còn hiệu lực
04/CĐ-UBND 12/08/2017 Công điện số 04/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.
Còn hiệu lực
3905/UBND-KGVX 11/08/2017 Về việc tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.
Còn hiệu lực
185/KH-UBND 11/08/2017 Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
5263/QĐ-UBND 07/08/2017 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ xây dựng thư viện thân thiện ở trường Trung học cơ sở Vân Côn" do Tổ chức Thanh niên với sứ mệnh/Thụy Sỹ tài trợ cho UBND xã Vân Côn.
Còn hiệu lực
5131/QĐ-UBND 01/08/2017 Về việc khen thưởng tổng kết thành tích công tác năm học 2016-2017 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.
Còn hiệu lực
5133/QĐ-UBND 01/08/2017 Về việc phê duyệt Đề án "Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Còn hiệu lực
181/KH-UBND 31/07/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.
Còn hiệu lực
5050/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có thành tích trong công tác năm học 2016-2017.
Còn hiệu lực

Tổng số : 840 văn bản / 84 trang

Trang :