Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
102/KH-BCĐ 17/05/2017 Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
2828/QĐ-UBND 17/05/2017 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2344/UBND-ĐT 16/05/2017 Về việc chỉ đạo sau kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khắc phục ô nhiễm đối với các cơ sở SXKD dịch vụ trên địa bàn Thành phố năm 2016.
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 16/05/2017 Về việc tăng cường quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2767/QĐ-UBND 15/05/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ.
Còn hiệu lực
2272/UBND-KGVX 12/05/2017 Về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
2271/UBND-KT 12/05/2017 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 676/QĐ-BCT ngày 06/3/2017 của Bộ Công Thương.
Còn hiệu lực
2274/UBND-KGVX 12/05/2017 Về việc triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2017.
Còn hiệu lực
2733/QĐ-UBND 11/05/2017 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2727/QĐ-UBND 11/05/2017 Về việc Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Quốc lộ 21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: thị xã Sơn Tây, các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2631 văn bản / 264 trang

Trang :