Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2876/QĐ-UBND 19/05/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2021 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
105/KH-UBND 19/05/2017 Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
2886/QĐ-ỤBND 19/05/2017 Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
104/KH-UBND 19/05/2017 Kế hoạch khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội năm 2017 trong lĩnh vực: an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, cấp đổi giấy phép lái xe.
Còn hiệu lực
2865/QĐ-UBND 19/05/2017 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sự nghiệp kinh tế) của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 19/05/2017 Về việc tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
2858/QĐ-UBND 18/05/2017 Về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viên đa khoa Hòe Nhai trực thuộc Sở Y tế.
Còn hiệu lực
2857/QĐ-UBND 18/05/2017 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2859/QĐ-UBND 18/05/2017 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2827/QĐ-UBND 17/05/2017 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2631 văn bản / 264 trang

Trang :