Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4942/QĐ-UBND 26/07/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4945/QĐ-UBND 26/07/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Kim Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4932/QĐ-UBND 26/07/2017 Về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã
Còn hiệu lực
4933/QĐ-UBND 26/07/2017 Về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã
Còn hiệu lực
177/KH-UBND 25/07/2017 Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
176/KH-UBND 25/07/2017 Về việc kiểm tra Cải cách hành chính năm 2017
Còn hiệu lực
4913/QĐ-UBND 25/07/2017 Về việc khen thưởng tổng kết thành tích công tác năm học 2016-2017 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.
Còn hiệu lực
4910/QĐ-UBND 25/07/2017 Về việc phê duyệt Bộ thủ tục dịch vụ công thực hiện tại Ban phục vụ lễ tang Hà Nội.
Còn hiệu lực
4893/QĐ-UBND 25/07/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Xây dựng.
Còn hiệu lực
4892/QĐ-UBND 25/07/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; UBND cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2820 văn bản / 282 trang

Trang :