Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
158/KH-UBND 01/07/2017 Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng
Còn hiệu lực
3974/QĐ-UBND 30/06/2017 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
3973/QĐ-BCĐCTMTQG 30/06/2017 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
Còn hiệu lực
3976/QĐ-UBND 30/06/2017 Về việc cho phép Trường THPT dân lập Đông Nam Á được chuyển đổi từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục.
Còn hiệu lực
3987/QĐ-UBND 30/06/2017 Về việc thành lập Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 70 Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).
Còn hiệu lực
3966/QĐ-UBND 30/06/2017 Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở sinh thái và kinh doanh tổng hợp Vạn Thắng. Địa điểm: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
3971/QĐ-UBND 30/06/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
3961/QĐ-UBND 30/06/2017 Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Da - Giầy thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
3185/UBND-KGVX 30/06/2017 Về việc thực hiện Kế hoạch số 28-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 05/5/2017 của Ban Dân vận Thành ủy và BCS Đảng UBND Thành phố.
Còn hiệu lực
3183/UBND- KH&ĐT 30/06/2017 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2017
Còn hiệu lực

Tổng số : 2729 văn bản / 273 trang

Trang :