Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
106/KH-UBND 22/05/2017 Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2907/QĐ-UBND 22/05/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2906/QĐ-UBND 22/05/2017 Về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
2899/QĐ-UBND 22/05/2017 Về việc Quy định tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2897/QĐ-UBND 22/05/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2919/QĐ-UBND 22/05/2017 Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
2913/QĐ-UBND 22/05/2017 Về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh xuất khẩu của thành phố Hà Nội thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến năm 2025".
Còn hiệu lực
2918/QĐ-UBND 22/05/2017 Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
2447/UBND-KGVX 19/05/2017 Về việc hướng dẫn tạm thời quản lý kinh doanh rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
2876/QĐ-UBND 19/05/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2021 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2630 văn bản / 263 trang

Trang :