Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
6677/QĐ-UBND 25/09/2017 Về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020.
Còn hiệu lực
4672/UBND-KGVX 22/09/2017 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018.
Còn hiệu lực
210/KH-UBND 19/09/2017 Về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố năm 2017.
Còn hiệu lực
6533/QĐ-UBND 19/09/2017 Về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
209/KH-UBND 18/09/2017 Kế hoạch kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư.
Còn hiệu lực
6489/QĐ-UBND 18/09/2017 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra ngoài khu vực nội thành.
Còn hiệu lực
6507/QĐ-UBND 18/09/2017 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội La Tinh - Đông La, tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội Đông La, tỷ lệ 1/500). Địa điểm: Xã Đông La, huyện Hoài Đức và phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6486/QĐ-UBND 18/09/2017 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá trị các công trình cấp nước nông thôn đã đầu tư để làm căn cứ giao cho doanh nghiệp hợp tác xã tiếp nhận quản lý, đầu tư khai thác vận hành.
Còn hiệu lực
4550/UBND-ĐT 18/09/2017 Về việc thực hiện Chương trình tổng thể "Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khung trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2021, định hướng đến năm 2030".
Còn hiệu lực
4537/UBND-KGVX 15/09/2017 Về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2960 văn bản / 296 trang

Trang :