Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5103/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Nam Từ Liêm.
Còn hiệu lực
5104/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Sơn Tây.
Còn hiệu lực
5099/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Ba Đình.
Còn hiệu lực
5105/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đan Phượng.
Còn hiệu lực
5106/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hoài Đức.
Còn hiệu lực
5108/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quốc Oai.
Còn hiệu lực
5110/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ba Vì.
Còn hiệu lực
5109/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thạch Thất
Còn hiệu lực
5111/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Oai.
Còn hiệu lực
3718/UBND-ĐT 31/07/2017 Về kết quả giám sát tình hình thực hiện quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2834 văn bản / 284 trang

Trang :