Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
6685/QĐ-UBND 26/09/2017 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6686/QĐ-UBND 26/09/2017 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6690/QĐ-UBND 26/09/2017 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) tại ô đát ký hiệu D2-CCDT10. Địa điểm: Phường Xuân La, quận Tây Hồ và phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.
Còn hiệu lực
6720/QĐ-UBND 26/09/2017 Về việc kiện toàn Hội đồng xét bổ nhiệm Thanh tra viên Thành phố.
Còn hiệu lực
6717/QĐ-UBND 26/09/2017 Về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nhân Chính.
Còn hiệu lực
6688/QĐ-UBND 26/09/2017 Về việc cho phép thành lập Hội Chống đau thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6674/QĐ-UBND 25/09/2017 Về việc khen thưởng sơ kết 03 năm thực hiện mô hình "Liên kết đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ công trình cầu Vĩnh Thịnh và địa bàn giáp ranh" giữa huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc với thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội, giai đoạn (2014-2017).
Còn hiệu lực
4691/UBND-NC 25/09/2017 Về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Còn hiệu lực
4689/UBND-KHĐT 25/09/2017 Về việc thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
Còn hiệu lực
6684/QĐ-UBND 25/09/2017 Về việc Phê duyệt điều chỉnh Phụ lục 03, Đơn giá duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016, ban hành kèm theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2960 văn bản / 296 trang

Trang :