Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5133/QĐ-UBND 01/08/2017 Về việc phê duyệt Đề án "Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Còn hiệu lực
5115/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì.
Còn hiệu lực
5114/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ứng Hòa.
Còn hiệu lực
5112/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mỹ Đức.
Còn hiệu lực
5117/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đông Anh.
Còn hiệu lực
5118/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lâm.
Còn hiệu lực
5116/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mê Linh.
Còn hiệu lực
5119/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sóc Sơn.
Còn hiệu lực
5113/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Chương Mỹ.
Còn hiệu lực
5102/QĐ-UBND 31/07/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2834 văn bản / 284 trang

Trang :