Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3365/QĐ-UBND 01/06/2017 Về việc thành lập Tổ Công tác liên ngành Thành phố giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương cho Nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án; quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án và giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đối với một số loại dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
114/KH-UBND 01/06/2017 Kế hoạch hỗ trợ phát triển huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020.
Còn hiệu lực
3359/QĐ-UBND 01/06/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
3317/QĐ-UBND 29/05/2017 Về việc phê duyệt Đề án "Nghiên cứu, rà soát tổng thể, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương khi triên khải vào thực tiễn chưa phù hợp để đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung và tiếp tục đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô"
Còn hiệu lực
112/KH-UBND 29/05/2017 Về việc thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Còn hiệu lực
3298/QĐ-UBND 29/05/2017 Về việc kiện toàn Hội đồng Trọng tài lao động thành phố Hà Nội (Nhiệm kỳ 2015-2020).
Còn hiệu lực
3282/QĐ-UBND 29/05/2017 Về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Christoffel-Blindenmission/Đức tài trợ cho Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.
Còn hiệu lực
3318/QĐ-UBND 29/05/2017 Về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội.
Còn hiệu lực
111/KH-UBND 29/05/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự.
Còn hiệu lực
3278/QĐ-UBND 29/05/2017 Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2631 văn bản / 264 trang

Trang :