Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1564/QĐ-UBND 02/04/2018 Về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1575/QĐ-UBND 02/04/2018 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
79/KH-HĐPH 02/04/2018 Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 và Quý I/2018.
Còn hiệu lực
1322/UBND-KGVX 30/03/2018 Về việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về An toàn thực phẩm.
Còn hiệu lực
1349/UBND-KGVX 30/03/2018 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/CT-UBND 30/03/2018 Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Còn hiệu lực
1524/QĐ-UBND 30/03/2018 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.
Còn hiệu lực
78/KH-UBND 30/03/2018 Kế hoạch triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 2018.
Còn hiệu lực
09/KH/BCĐ 29/03/2018 Kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2018.
Còn hiệu lực
11/KH/BCĐ 29/03/2018 Kế hoạch chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3423 văn bản / 343 trang

Trang :