Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
240/TB-VP 24/07/2015 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban về công tác quản lý, xử lý vi phạm phát luật về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
3446/QĐ-UBND 23/07/2015 Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
3415/QĐ-UBND 22/07/2015 Về việc bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách).
Còn hiệu lực
3409/QĐ-UBND 22/07/2015 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các nội dung quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
3417/QĐ-UBND 22/07/2015 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch số 109/KH-BCĐ ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg.
Còn hiệu lực
5013/UBND-NC 22/07/2015 Về việc triển khai công tác đặc xá năm 2015.
Còn hiệu lực
3384/QĐ-UBND 21/07/2015 Về việc ban hành Bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
11/CT-UBND 21/07/2015 Về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.
Còn hiệu lực
236/TB-VP 21/07/2015 Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.
Còn hiệu lực
154/KH-UBND 17/07/2015 Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động Những ngày Văn hóa, Du lịch Hà Nội tại Thanh Hóa.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2820 văn bản / 282 trang

Trang :