Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
7877/QĐ-UBND 13/11/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
7878/QĐ-UBND 13/11/2017 Về việc khen thưởng thành tích 06 tháng thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 03/3/2017 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7888/QĐ-UBND 13/11/2017 Về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn.
Còn hiệu lực
7903/QĐ-UBND 13/11/2017 Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 và Quy hoạch chung thị trấn Liên Quan tỷ lệ 1/5.000 tại một phần ô đất mặt nước thị trấn Liên Quan. Địa điểm: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Còn hiệu lực
7901/QĐ-UBND 13/11/2017 Về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.
Còn hiệu lực
7873/QĐ-UBND 10/11/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
Còn hiệu lực
7839/QĐ-UBND 09/11/2017 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Trường quay Cổ Loa. Địa điểm: xã Uy Nỗ, Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7826/QĐ-UBND 08/11/2017 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt - Đức thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7828/QĐ-UBND 08/11/2017 Về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7829/QĐ-UBND 08/11/2017 Về việc phê duyệt Điều lê Hội Người khuyết tật huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3030 văn bản / 303 trang

Trang :