Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1930/QĐ-UBND 19/04/2018 Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
91/KH-UBND 16/04/2018 Về việc triển khai Kế hoạch số 73-KH-TU ngày 27/01/2018 của Thánh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"
Còn hiệu lực
1794/QĐ-UBND 13/04/2018 Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9 năm 2018 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
87/KH-UBND 11/04/2018 Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
1763/QĐ-UBND 11/04/2018 Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ XIV năm 2018 trong thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1689/QĐ-UBND 06/04/2018 Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hô hấp thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1696/QĐ-UBND 06/04/2018 Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019.
Còn hiệu lực
81/KH-BVĐTC 05/04/2018 Kế hoạch vận động tài chính, hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2018.
Còn hiệu lực
1564/QĐ-UBND 02/04/2018 Về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1322/UBND-KGVX 30/03/2018 Về việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về An toàn thực phẩm.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1099 văn bản / 110 trang

Trang :