Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
191/QĐ-UBND 09/01/2018 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cho người khuyết tật" do Hội Phục hồi chức năng người khuyết tật Hàn Quốc tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
177/QĐ-UBND 09/01/2018 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo biên soạn tài liệu Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông Hà Nội.
Còn hiệu lực
176/QĐ-UBND 09/01/2018 Về việc cho phép thành lập Trung tâm Đào tạo tiếng Anh Youngstar.
Còn hiệu lực
179/QĐ-UBND 09/01/2018 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực
180/QĐ-UBND 09/01/2018 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực
152/QĐ-UBND 08/01/2018 Về việc phân hạng chợ trên địa bàn huyện Sóc Sơn và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
147/QĐ-UBND 08/01/2018 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực
125/QĐ-UBND 05/01/2018 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 đối với lãnh đạo của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.
Còn hiệu lực
128/QĐ-UBND 05/01/2018 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ sổ kiến thiến Thủ đô.
Còn hiệu lực
130/QĐ-UBND 05/01/2018 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1861 văn bản / 187 trang

Trang :