Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
33/BC-VP 15/08/2017 Về việc rà soát, đề xuất phưong án kiện toàn, tinh gọn các Ban chỉ đạo Thành phố.
Còn hiệu lực
83/BC-UBND 13/04/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP quý I năm 2017.
Còn hiệu lực
18/BC-UBND 25/01/2017 Báo cáo tình hình công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016.
Còn hiệu lực
239/BC-UBND 16/12/2016 Báo cáo kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 11 tháng năm 2016.
Còn hiệu lực
232/BC-UBND 07/12/2016 Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017.
Còn hiệu lực
179/BC-UBND 11/10/2016 Về việc sơ kết 03 năm thi hành Luật Thủ đô
Còn hiệu lực
149/BC-UBND 14/09/2016 Báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/BC-BCDD389/TP 16/03/2016 Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2016.
Còn hiệu lực
37/BC-UBND 26/02/2016 Báo cáo tháng 2/2016 về một số thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố cần phát ngôn, cung cấp cho báo chí.
Còn hiệu lực
29/BC-UBND 16/02/2016 Báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (Từ ngày 06/02/2016 đến ngày 14/02/2016)
Còn hiệu lực

Tổng số : 21 văn bản / 3 trang

Trang :