Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5782/UBND-KT 14/11/2017 Về việc tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Còn hiệu lực
5773/UBND-KGVX 14/11/2017 Về việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiệm ma túy trong tình hình mới.
Còn hiệu lực
5746/UBND-KT 13/11/2017 Về việc bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020.
Còn hiệu lực
5571/UBND-NC 06/11/2017 Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
Còn hiệu lực
5556/UBND-KT 03/11/2017 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5557/UBND-ĐT 03/11/2017 Về việc rà soát tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực
5462/UBND-KGVX 31/10/2017 Về việc tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thu chi, dạy thêm, học thêm.
Còn hiệu lực
9888/VP-KGVX 23/10/2017 Về việc triển khai thực hiện các Thông tư số: 21/2017/TT-BTTTT ngày 29/09/2017, 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/09/2017, 23/2017/TT-BTTTT ngày 29/09/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Còn hiệu lực
5225/UBND-KGVX 20/10/2017 Về việc kịp thời thực hiện hiệu quả Kế hoạch chấn chỉnh phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Còn hiệu lực
5204/UBND-KGVX 18/10/2017 Về việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố đến năm 2020.
Còn hiệu lực

Tổng số : 498 văn bản / 50 trang

Trang :