Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
231/KH-UBND 13/11/2017 Về việc triển khai xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
228/KH-UBND 02/11/2017 Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
226/KH-UBND 31/10/2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.
Còn hiệu lực
225/KH-UBND 30/10/2017 Kế hoạch tổ chức hoạt động trồng cây trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Phần Lan tại Hà Nội.
Còn hiệu lực
223/KH-UBND 30/10/2017 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020".
Còn hiệu lực
224/KH-UBND 30/10/2017 Về việc điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
220/KH-UBND 20/10/2017 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
219/KH-HĐ 18/10/2017 Kế hoạch triển khai thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.
Còn hiệu lực
218/KH-UBND 16/10/2017 Kế hoạch triển khai hoạt động tham gia các sự kiện do VCCI tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng (tháng 11 năm 2017).
Còn hiệu lực
217/KH-UBND 14/10/2017 Kế hoạch tổ chức giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2017.
Còn hiệu lực

Tổng số : 471 văn bản / 48 trang

Trang :