Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
19/CT-UBND 13/11/2017 Về việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.
Còn hiệu lực
7769/QĐ-UBND 06/11/2017 Về việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7690/QĐ-UBND 06/11/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5571/UBND-NC 06/11/2017 Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
Còn hiệu lực
7679/QĐ-UBND 03/11/2017 Về việc khen thưởng cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
226/KH-UBND 31/10/2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.
Còn hiệu lực
7433/QĐ-UBND 25/10/2017 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Kinh tế và Đô thị.
Còn hiệu lực
7326/QĐ-HĐKTSH 23/10/2017 Về việc thành lập Ban coi làm bài viết và trắc nghiệm sát hạch vào công chức.
Còn hiệu lực
7327/QĐ-HĐKTSH 23/10/2017 Về việc thành lập Ban phách sát hạch vào công chức năm 2017.
Còn hiệu lực
7325/QĐ-HĐKTSH 23/10/2017 Về việc thành lập Ban đề sát hạch vào công chức.
Còn hiệu lực

Tổng số : 618 văn bản / 62 trang

Trang :