Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
20/CT-UBND 16/11/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y.
Còn hiệu lực
7962/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Còn hiệu lực
7955/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
7950/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc cho phép đổi tên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ thành Trường Trung học phổ thông Green City Academy.
Còn hiệu lực
7954/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5773/UBND-KGVX 14/11/2017 Về việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiệm ma túy trong tình hình mới.
Còn hiệu lực
231/KH-UBND 13/11/2017 Về việc triển khai xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7878/QĐ-UBND 13/11/2017 Về việc khen thưởng thành tích 06 tháng thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 03/3/2017 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7888/QĐ-UBND 13/11/2017 Về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn.
Còn hiệu lực
7901/QĐ-UBND 13/11/2017 Về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.
Còn hiệu lực

Tổng số : 930 văn bản / 93 trang

Trang :