Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
7063/QĐ-UBND 11/10/2017 Về việc phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp áp dụng cho cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các tiêu chí được hỗ trợ theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012; Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
16/CĐ-BCH 11/10/2017 Công điện của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội về việc chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra.
Còn hiệu lực
06/CĐ-UBND 11/10/2017 Công điện số 06/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hạn chế tối đa thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất ở hạ du.
Còn hiệu lực
7039/QĐ-UBND 10/10/2017 Về việc thành lập Hội đồng cấp Thành phố xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ năm 2017 và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng.
Còn hiệu lực
4973/UBND-KH&ĐT 10/10/2017 Về việc tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
15/CĐ-BCH 10/10/2017 Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội về việc chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa và mưa lớn trên diện rộng gây ra.
Còn hiệu lực
4937/UBND-KT 09/10/2017 Về việc đôn đốc tăng công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
4933/UBND-KT 09/10/2017 Về việc kiểm soát chi mua quà tặng nhân dịp lễ, dịp kỷ niệm ngày thành lập.
Còn hiệu lực
216/KH-UBND 09/10/2017 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4905/UBND-ĐT 06/10/2017 Về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án GPMB và xây dựng hạ tầng đất dịch vụ kế hoạch 2017.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3030 văn bản / 303 trang

Trang :