Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
251/KH-UBND 25/12/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.
Còn hiệu lực
248/KH-UBND 22/12/2017 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
8843/QĐ-UBND 22/12/2017 Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các ô đất HH1, HH2, CT2, CT3 và CT6A, thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I. Địa điểm: xã Tân Triều - huyện Thanh Trì; phường Đại Kim - quận Hoàng Mai; phường Hạ Đình-quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8841/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8836/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8834/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8833/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Phú Thịnh thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8832/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8830/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8829/QĐ-UBND 21/12/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3209 văn bản / 321 trang

Trang :