Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
7305/QĐ-UBND 23/10/2017 Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức Thành phố diện tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2017.
Còn hiệu lực
5225/UBND-KGVX 20/10/2017 Về việc kịp thời thực hiện hiệu quả Kế hoạch chấn chỉnh phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Còn hiệu lực
220/KH-UBND 20/10/2017 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7258/QĐ-UBND 19/10/2017 Về việc phê duyệt danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố và danh mục cải tạo, sửa chữa công trình hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Thành phố năm 2018.
Còn hiệu lực
7263/QĐ-UBND 19/10/2017 Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000 tại lô đất ký hiệu K8-3/CC2, thuộc dự án tại địa chỉ số 82 phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Còn hiệu lực
7242/QĐ-UBND 18/10/2017 Về việc Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở và cơ quan nganh Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội và Tổ Công tác giúp việc Hội đồng, triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính.
Còn hiệu lực
219/KH-HĐ 18/10/2017 Kế hoạch triển khai thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.
Còn hiệu lực
5204/UBND-KGVX 18/10/2017 Về việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố đến năm 2020.
Còn hiệu lực
7232/QĐ-UBND 17/10/2017 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vân Đình trực thuộc Sở Y tế.
Còn hiệu lực
5178/UBND-KT 17/10/2017 Về việc đôn đốc thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2018.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3030 văn bản / 303 trang

Trang :