Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
84/ĐA-UBND 02/04/2015 Đề án tổ chức kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015).
Còn hiệu lực
81/KH-UBND 01/04/2015 Về việc rà soát, chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1379/QĐ-UBND 01/04/2015 Về việc thành lập Hội đồng Khoa học, sáng kiến Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2132/UBND-TH 01/04/2015 Về việc chỉ đạo xử lý việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1380/QĐ-UBND 01/04/2015 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố năm 2015-2016.
Còn hiệu lực
1385/QĐ-UBND 01/04/2015 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2125/UBND-NNNT 01/04/2015 Về việc một số nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015.
Còn hiệu lực
1386/QĐ-UBND 01/04/2015 Về việc phê duyệt bổ sung hạng mục đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 2 đảm bảo công suất cho Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây thuộc Dự án Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây theo hình thức hợp đồng BT.
Còn hiệu lực
2072/UBND-NC 31/03/2015 Về việc triển khai Kế hoạch thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014.
Còn hiệu lực
80/KH-UBND 30/03/2015 Kế hoạch tổ chức thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hà Nội và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3214 văn bản / 322 trang

Trang :