Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1302/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử-Nghệ thuật Miếu Dưới.
Còn hiệu lực
1295/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Còn hiệu lực
1294/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Còn hiệu lực
1078/UBND-NC 15/03/2018 Về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.
Còn hiệu lực
69/KH-UBND 14/03/2018 Về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
68/KH-UBND 14/03/2018 Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
67/KH-UBND 14/03/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018).
Còn hiệu lực
66/KH-BCĐ 14/03/2018 Kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo Phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
1021/UBND-KGVX 14/03/2018 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch mùa hè và Lễ hội năm 2018.
Còn hiệu lực
1285/QĐ-UBND 14/03/2018 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3429 văn bản / 343 trang

Trang :