Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1363/QĐ-UBND 16/03/2018 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đông Anh trực thuộc Sở Y tế.
Còn hiệu lực
1359/QĐ-UBND 16/03/2018 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.
Còn hiệu lực
1355/QĐ-UBND 16/03/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
1335/QĐ-UBND 16/03/2018 Về việc đính chính vị trí giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất tái định cư ghi tại Điều 1 Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1319/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử-Nghệ thuật chùa Thích Ca.
Còn hiệu lực
1296/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc khen thưởng thành tích thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017.
Còn hiệu lực
1298/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1299/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình, chùa Tòng Lệnh.
Còn hiệu lực
1300/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình, chùa Tòng Thái.
Còn hiệu lực
1301/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình thôn Hạ.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3429 văn bản / 343 trang

Trang :