Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
74/KH-UBND 26/03/2018 Kế hoạch tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020.
Còn hiệu lực
1459/QĐ-UBND 26/03/2018 Về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1468/QĐ-UBND 26/03/2018 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Bến xe khách Đông Anh, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Còn hiệu lực
1440/QĐ-UBND 23/03/2018 Về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Huyên; địa điểm tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Còn hiệu lực
1447/QĐ-UBND 23/03/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Còn hiệu lực
68/BC-UBND 23/03/2018 Báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực trên địa bàn thành phố Hà Nội (giai đoạn 2015-2017).
Còn hiệu lực
1207/UBND-KT 22/03/2018 Về việc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện thu, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai.
Còn hiệu lực
1405/QĐ-UBND 21/03/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1393/QĐ-UBND 21/03/2018 Về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1404/QĐ-UBND 21/03/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3429 văn bản / 343 trang

Trang :