Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
130/QĐ-UBND 05/01/2018 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Còn hiệu lực
110/QĐ-UBND 04/01/2018 Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
56/UBND-ĐT 04/01/2018 Về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 1095-TB/TU ngày 15/12/2017 về thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
06/KH-UBND 04/01/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án Thông tin và Tuyên truyền Hội nghị thường niên lần thứ 26, Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF).
Còn hiệu lực
48/UBND-KGVX 04/01/2018 Về việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 và các năm tiếp theo.
Còn hiệu lực
59/UBND-KT 04/01/2018 Về việc tập trung chỉ đạo lấy đủ nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2018.
Còn hiệu lực
34/QĐ-UBND 03/01/2018 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
50/QĐ-UBND 03/01/2018 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực
43/QĐ-UBND 03/01/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030.
Còn hiệu lực
39/QĐ-UBND 03/01/2018 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3214 văn bản / 322 trang

Trang :