Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
176/QĐ-UBND 09/01/2018 Về việc cho phép thành lập Trung tâm Đào tạo tiếng Anh Youngstar.
Còn hiệu lực
179/QĐ-UBND 09/01/2018 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực
180/QĐ-UBND 09/01/2018 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực
87/UBND-KGVX 08/01/2018 Về việc thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018.
Còn hiệu lực
152/QĐ-UBND 08/01/2018 Về việc phân hạng chợ trên địa bàn huyện Sóc Sơn và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
147/QĐ-UBND 08/01/2018 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực
01/CT-UBND 08/01/2018 Về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
07/KH-UBND 05/01/2018 Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng giai đoạn 2018-2020.
Còn hiệu lực
125/QĐ-UBND 05/01/2018 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 đối với lãnh đạo của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.
Còn hiệu lực
128/QĐ-UBND 05/01/2018 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ sổ kiến thiến Thủ đô.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3214 văn bản / 322 trang

Trang :