Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2576/UBND-KT 08/06/2018 Về việc tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế
Còn hiệu lực
2396/UBND-KT 30/05/2018 Về việc phối hợp tổ chức xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2018 của tỉnh Bắc Giang
Còn hiệu lực
3934/VP-KSTTHC 29/05/2018 Về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2018.
Còn hiệu lực
2292/UBND-ĐT 25/05/2018 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
2304/UBND-KH&ĐT 25/05/2018 Về việc triển khai nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố năm 2018.
Còn hiệu lực
2217/UBND-KT 22/05/2018 Về việc thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Còn hiệu lực
2175/UBND-NC 18/05/2018 Về việc triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước.
Còn hiệu lực
3382/VP-KSTTHC 11/05/2018 Về việc thống kê Quyết định công bố thủ tục hành chính.
Còn hiệu lực
2008/UBND-KGVX 09/05/2018 Về việc triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2018.
Còn hiệu lực
1850/UBND-NC 27/04/2018 Về việc thông báo yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm về Phòng cháy chữa cháy.
Còn hiệu lực

Tổng số : 571 văn bản / 58 trang

Trang :