Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/CTr-UBND 05/01/2015 Về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
Còn hiệu lực
02/KH-BCD 05/01/2015 Về việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 04/01/2014 của UBND Thành phố về " Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2015.
Còn hiệu lực
08/KH-UBND 05/01/2015 Kế hoạch đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
03/CTr-UBND 05/01/2015 Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2015.
Còn hiệu lực
230/KH-UBND 31/12/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7278/QĐ-UBND 31/12/2014 Về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
225/KH-UBND 29/12/2014 Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 tại Thủ đô Hà Nội.
Còn hiệu lực
23/CT-UBND 29/12/2014 Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
7094/QĐ-UBND 26/12/2014 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thu đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7095/QĐ-UBND 26/12/2014 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hội, Quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3532 văn bản / 354 trang

Trang :