Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5591/QĐ-UBND 15/08/2017 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Cải thiện môi trường giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tại Hà Nội" do tổ chức Angels' Haven/Hàn Quốc tài trợ.
Còn hiệu lực
5579/QĐ-UBND 14/08/2017 Về việc điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đông Mỹ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Còn hiệu lực
186/KH-UBND 14/08/2017 Kế hoạch sơ kết triển khai thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
5577/QĐ-UBND 14/08/2017 Về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng kỹ thuật khu vực, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.
Còn hiệu lực
187/KH-UBND 14/08/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
04/CĐ-UBND 12/08/2017 Công điện số 04/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.
Còn hiệu lực
5542/QĐ-UBND 11/08/2017 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị An Khánh - An Thượng. Địa điểm: Xã Song Phương, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Còn hiệu lực
3905/UBND-KGVX 11/08/2017 Về việc tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.
Còn hiệu lực
5497/QĐ-UBND 11/08/2017 Về việc xếp hạng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội trực thuộc Sở Giao thông Vận tải.
Còn hiệu lực
185/KH-UBND 11/08/2017 Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2820 văn bản / 282 trang

Trang :