Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
6311/UBND-KGVX 13/12/2017 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 28/11/2017 của Thành ủy Hà Nội
Còn hiệu lực
242/KH-UBND 13/12/2017 Kế hoạch hành động của thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 Vì sự phát triển bền vững.
Còn hiệu lực
6351/UBND-KGVX 13/12/2017 Về việc tăng cường công tác bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1421/TB-UBND 12/12/2017 Thông báo lịch Tiếp công dân của lãnh đạo UBND Thành phố năm 2018.
Còn hiệu lực
240/KH-UBND 11/12/2017 Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 508/TB-VPCP ngày 31/10/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển Thành phố trong thời gian tới.
Còn hiệu lực
241/KH-UBND 11/12/2017 Về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6269/UBND-KGVX 08/12/2017 Về việc rà soát số liệu cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
8519/QĐ-UBND 08/12/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phục vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Còn hiệu lực
8523/QĐ-UBND 08/12/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Cục Thống kê thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8553/QĐ-UBND 08/12/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp CN3 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3095 văn bản / 310 trang

Trang :