Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1349/UBND-KGVX 30/03/2018 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/CT-UBND 30/03/2018 Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Còn hiệu lực
1524/QĐ-UBND 30/03/2018 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.
Còn hiệu lực
78/KH-UBND 30/03/2018 Kế hoạch triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 2018.
Còn hiệu lực
09/KH/BCĐ 29/03/2018 Kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2018.
Còn hiệu lực
11/KH/BCĐ 29/03/2018 Kế hoạch chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.
Còn hiệu lực
76/KH-UBND 27/03/2018 Về hoạt động phát triển nghề, làng nghề thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
75/KH-UBND 27/03/2018 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
1267/UBND-ĐT 27/03/2018 Về việc tăng cường hiệu lực công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
58/HD/BTGTU 26/03/2018 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018).
Còn hiệu lực

Tổng số : 3429 văn bản / 343 trang

Trang :