Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
130/TB-UBND 06/02/2018 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về việc tiếp tục mở rộng không gian đi bộ trong Khu vực phố cổ Hà Nội.
Còn hiệu lực
42/TB-UBND 22/01/2018 Về việc treo cờ Tổ quốc.
Còn hiệu lực
1502/TB-UBND 28/12/2017 Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND Thành phố tháng 2 năm 2018.
Còn hiệu lực
300/TB-VP 28/12/2017 Về việc nghỉ lễ, tết năm 2018
Còn hiệu lực
1502/TB-UBND 28/12/2017 Về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND Thành phố tháng 2 năm 2018.
Còn hiệu lực
1455/TB-UBND 18/12/2017 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc.
Còn hiệu lực
1421/TB-UBND 12/12/2017 Thông báo lịch Tiếp công dân của lãnh đạo UBND Thành phố năm 2018.
Còn hiệu lực
1019/TB-UBND 25/08/2017 Thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống sốt xuất huyết.
Còn hiệu lực
971/TB-UBND 18/08/2017 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02-9.
Còn hiệu lực
552/TB-UBND 13/06/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về công tác thông tin, truyền thông phục vụ Hội nghị Hà Nội 2017 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển.
Còn hiệu lực

Tổng số : 196 văn bản / 20 trang

Trang :