Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
186/KH-UBND 14/08/2017 Kế hoạch sơ kết triển khai thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
187/KH-UBND 14/08/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
5489/QĐ-UBND 10/08/2017 Về việc phân công học viên công chức nguồn thực tập tại UBND xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố.
Còn hiệu lực
183/KH-UBND 07/08/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.
Còn hiệu lực
5219/QĐ-UBND 04/08/2017 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp.
Còn hiệu lực
182/KH-UBND 03/08/2017 Kế hoạch kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
5184/QĐ-UBND 02/08/2017 Về việc khen thưởng Tổng kết 15 năm hoạt động Quỹ khuyến nông Thành phố (2002 - 2017).
Còn hiệu lực
5163/QĐ-UBND 01/08/2017 Về việc phê duyệt phương án chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4962/QĐ-UBND 27/07/2017 Phê duyệt Điều lệ Hội Nội khoa thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4978/QĐ-UBND 27/07/2017 Về việc khen thưởng tổng kết thành tích công tác năm 2016-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
Còn hiệu lực

Tổng số : 580 văn bản / 58 trang

Trang :