Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3657/QĐ-UBND 16/06/2017 Về việc khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác cứu, chữa cháy rừng xảy ra ngày 5/6/2017 tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.
Còn hiệu lực
3649/QĐ-UBND 15/06/2017 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
3580/QĐ-UBND 13/06/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
3585/QĐ-UBND 13/06/2017 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực.
Còn hiệu lực
138/KH-UBND 12/06/2017 Kế hoạch xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.
Còn hiệu lực
3536/QĐ-UBND 12/06/2017 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm trực thuộc Sở Y tế.
Còn hiệu lực
3542/QĐ-UBND 12/06/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
3412/QĐ-UBND 05/06/2017 Về việc quy định tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
3317/QĐ-UBND 29/05/2017 Về việc phê duyệt Đề án "Nghiên cứu, rà soát tổng thể, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương khi triên khải vào thực tiễn chưa phù hợp để đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung và tiếp tục đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô"
Còn hiệu lực
3318/QĐ-UBND 29/05/2017 Về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 540 văn bản / 54 trang

Trang :