Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3542/UBND-NC 21/07/2017 Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong tình hình hiện nay.
Còn hiệu lực
3466/UBND-KT 14/07/2017 Về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khi các hồ thượng nguồn hệ thống sông Hồng xả lũ.
Còn hiệu lực
3437/UBND-KGVX 13/07/2017 Về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè.
Còn hiệu lực
3312/UBND-KT 07/07/2017 Về việc tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
3322/UBND-KT 07/07/2017 Về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2016 - 2020.
Còn hiệu lực
3307/UBND-ĐT 06/07/2017 Về việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh lấy nước sinh hoạt.
Còn hiệu lực
3255/UBND-ĐT 05/07/2017 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe trên địa bàn Thành phố đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư giai đoạn trước năm 2016.
Còn hiệu lực
3233/UBND-NC 04/07/2017 Về việc góp ý Hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát, đề xuất và thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.
Còn hiệu lực
3185/UBND-KGVX 30/06/2017 Về việc thực hiện Kế hoạch số 28-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 05/5/2017 của Ban Dân vận Thành ủy và BCS Đảng UBND Thành phố.
Còn hiệu lực
3183/UBND- KH&ĐT 30/06/2017 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2017
Còn hiệu lực

Tổng số : 448 văn bản / 45 trang

Trang :