Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
210/KH-UBND 19/09/2017 Về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố năm 2017.
Còn hiệu lực
209/KH-UBND 18/09/2017 Kế hoạch kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư.
Còn hiệu lực
208/KH-UBND 15/09/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017.
Còn hiệu lực
204/KH-UBND 14/09/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
205/KH-UBND 14/09/2017 Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
201/KH-UBND 12/09/2017 Về việc triển khai thực hiện "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020"
Còn hiệu lực
199/KH-UBND 08/09/2017 Kế hoạch đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
198/KH-UBND 07/09/2017 Kế hoạch tổ chức hoạt động "Tết Trung thu năm 2017" trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
197/KH-UBND 05/09/2017 Về việc giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
196/KH-BCĐ 31/08/2017 Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016 - 2020".
Còn hiệu lực

Tổng số : 457 văn bản / 46 trang

Trang :