Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
12/KH-UBND 10/01/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 88 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và Chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất.
Còn hiệu lực
07/KH-UBND 05/01/2018 Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng giai đoạn 2018-2020.
Còn hiệu lực
06/KH-UBND 04/01/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án Thông tin và Tuyên truyền Hội nghị thường niên lần thứ 26, Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF).
Còn hiệu lực
04/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.
Còn hiệu lực
03/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
01/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
02/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.
Còn hiệu lực
256/KH-UBND 29/12/2017 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn Thành phố năm 2018.
Còn hiệu lực
255/KH-UBND 29/12/2017 Kế hoạch tổ chức Chương trình sự kiện "Vòng tay nhân ái" năm 2017.
Còn hiệu lực
254/KH-UBND 28/12/2017 Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực

Tổng số : 498 văn bản / 50 trang

Trang :