Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
176/KH-UBND 25/07/2017 Về việc kiểm tra Cải cách hành chính năm 2017
Còn hiệu lực
175/KH-UBND 24/07/2017 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.
Còn hiệu lực
173/KH-UBND 18/07/2017 Kế hoạch triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2017 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
172/KH-UBND 13/07/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
Còn hiệu lực
170/KH-UBND 12/07/2017 Kế hoạch giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
169/KH-UBND 11/07/2017 Kế hoạch triển khai mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã vận hành theo Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND Thành phố cho cấp huyện và cấp xã.
Còn hiệu lực
163/KH-UBND 05/07/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 11/4/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
160/KH-UBND 03/07/2017 Về việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo"
Còn hiệu lực
158/KH-UBND 01/07/2017 Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng
Còn hiệu lực
153/KH-UBND 29/06/2017 Kế hoạch triển khai mở rộng sử dụng phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 430 văn bản / 43 trang

Trang :