Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4913/QĐ-UBND 25/07/2017 Về việc khen thưởng tổng kết thành tích công tác năm học 2016-2017 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.
Còn hiệu lực
4910/QĐ-UBND 25/07/2017 Về việc phê duyệt Bộ thủ tục dịch vụ công thực hiện tại Ban phục vụ lễ tang Hà Nội.
Còn hiệu lực
4893/QĐ-UBND 25/07/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Xây dựng.
Còn hiệu lực
4892/QĐ-UBND 25/07/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; UBND cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4883/QĐ-UBND 24/07/2017 Về việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.
Còn hiệu lực
4888/QĐ-UBND 24/07/2017 Về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo.
Còn hiệu lực
4890/QĐ-UBND 24/07/2017 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội lần thứ Hai - năm 2018.
Còn hiệu lực
4846/QĐ-UBND 24/07/2017 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.
Còn hiệu lực
4758/QĐ-UBND 20/07/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4754/QĐ-UBND 20/07/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Trường An, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1569 văn bản / 157 trang

Trang :