Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1388/QĐ-UBND 20/03/2018 Về việc bổ nhiệm Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố trực thuộc Sở Nội vụ.
Còn hiệu lực
1372/QĐ-UBND 19/03/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", thi đua chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân và đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Còn hiệu lực
1363/QĐ-UBND 16/03/2018 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đông Anh trực thuộc Sở Y tế.
Còn hiệu lực
1359/QĐ-UBND 16/03/2018 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.
Còn hiệu lực
1298/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1295/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Còn hiệu lực
1294/QĐ-UBND 15/03/2018 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Còn hiệu lực
1078/UBND-NC 15/03/2018 Về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.
Còn hiệu lực
69/KH-UBND 14/03/2018 Về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
1258/QĐ-UBND 13/03/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 678 văn bản / 68 trang

Trang :