Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
176/KH-UBND 25/07/2017 Về việc kiểm tra Cải cách hành chính năm 2017
Còn hiệu lực
4913/QĐ-UBND 25/07/2017 Về việc khen thưởng tổng kết thành tích công tác năm học 2016-2017 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.
Còn hiệu lực
4883/QĐ-UBND 24/07/2017 Về việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.
Còn hiệu lực
4888/QĐ-UBND 24/07/2017 Về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo.
Còn hiệu lực
3542/UBND-NC 21/07/2017 Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong tình hình hiện nay.
Còn hiệu lực
4759/QĐ-UBND 20/07/2017 Về việc điều chỉnh phân công công tác đối với công chức nguồn về làm việc tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố.
Còn hiệu lực
4389/QĐ-UBND 07/07/2017 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
4124/QĐ-UBND 06/07/2017 Về việc cho phép thành lập Hội Nhãn khoa thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4123/QĐ-UBND 06/07/2017 Về việc cho phép thành lập Hội Hô hấp thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4114/QĐ-UBND 05/07/2017 Về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "Nghiên cứu rà soát tổng thể, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương khi triển khai vào thực tiễn chưa phù hợp để đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung và tiếp tục đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô".
Còn hiệu lực

Tổng số : 563 văn bản / 57 trang

Trang :