Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
6489/QĐ-UBND 18/09/2017 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra ngoài khu vực nội thành.
Còn hiệu lực
208/KH-UBND 15/09/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017.
Còn hiệu lực
4465/UBND-KT 13/09/2017 Về việc tổ chức Lễ khai mạc Tháng Khuyến mại và công bố kết quả bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2017.
Còn hiệu lực
6334/QĐ-UBND 11/09/2017 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí thành phố Hà Nội đến năm 2025, có xét đến năm 2030.
Còn hiệu lực
4422/UBND-KT 11/09/2017 Về việc chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh.
Còn hiệu lực
6300/QĐ-UBND 08/09/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Hà Nội.
Còn hiệu lực
6220/QĐ-UBND 06/09/2017 Về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4327/UBND-KT 05/09/2017 Về việc thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Còn hiệu lực
197/KH-UBND 05/09/2017 Về việc giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
196/KH-BCĐ 31/08/2017 Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016 - 2020".
Còn hiệu lực

Tổng số : 617 văn bản / 62 trang

Trang :