Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5782/UBND-KT 14/11/2017 Về việc tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Còn hiệu lực
5746/UBND-KT 13/11/2017 Về việc bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020.
Còn hiệu lực
7877/QĐ-UBND 13/11/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
7828/QĐ-UBND 08/11/2017 Về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7786/QĐ-UBND 07/11/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7701/QĐ-UBND 06/11/2017 Về việc ban hành kế hoạch ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
5556/UBND-KT 03/11/2017 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
228/KH-UBND 02/11/2017 Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
7585/QĐ-UBND 31/10/2017 Về việc thành lập Ban quản lý chợ quận Cầu Giấy.
Còn hiệu lực
223/KH-UBND 30/10/2017 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020".
Còn hiệu lực

Tổng số : 642 văn bản / 65 trang

Trang :